Proces tehnologic

Firul - de la A la Z

 

Transformăm în fir materia primă achiziționată de la furnizori selectați într-o înșiruire de operațiuni complexe, grupate în trei etape principale de producție:

 

I. Vopsirea palelor

 

Majoritatea firelor produse sunt colorate, iar vopsirea acestora se realizează în pală (bandă de fibre realizată în procese industriale premergătoare filării). Acest lucru asigură producția unor loturi mari (până la 10 tone).

Reproducerea culorilor implică vopsirea în pală a mai multor componenți și mixarea ulterioară a acestora in anumite proporții, astfel încât culoarea obținută să fie cea solicitată de client. În cazul culorilor melanj poate fi necesară vopsirea chiar și a 10 componenți.

Această etapă conține următoarele operațiuni:

vopsirea și aplicarea de diverse tratamente (după caz) în aparate de vopsit sub presiune cu capacități între 20 și 350 kg;

centrifugarea și uscarea în câmp electric de înaltă frecvenţă;

amestecări și laminări succesive, pentru paralelizarea fibrelor și asigurarea uniformității culorii.

 

Vopsirea

II. Repieptănarea şi preparaţia filaturii

 

Lansarea loturilor se efectuează în baza unui număr nelimitat de mostrări din componenții vopsiți, care să asigure obținerea în procesul industrial a culorii conforme și respectarea parametrilor de calitate din standardele interne.

Componenții unui lot sunt amestecați în proporțiile corecte pentru obținerea culorii și a compoziției fibroase.

Operațiunea de pieptănare asigură eliminarea fibrelor scurte şi a defectelor de semifabricat (nopeuri şi aglomerări de fibre).

Înșiruirea de fibre este subțiată prin amestecări și laminări succesive şi este transformată în şuviţă, semifabricatul din care se realizează operațiunea de filare.

 

Repieptanat

 

III. Filarea şi finisarea

 

Șuviţa este transformată în fir prin filare pe mașini de filat cu inele. Firul simplu brut astfel obținut este aburit pentru stabilizarea torsiunii și facilitarea operației de bobinare.

Bobinarea asigură trecerea produsului pe formate mari, în timpul aceste operații firele fiind și epurate electronic și parafinate. Pentru firele răsucite urmează etapa de dublare/triplare sau direct răsucire, după caz.

Produsele finale sunt controlate, etichetate și ambalate.

 

Filarea