Politica de securitate a prelucrării

de date cu caracter personal

 

1. Angajamentul TRANSILANA S.A.

Protejarea siguranței și securității datelor personale este importantă pentru noi, astfel încât activitățile desfășurate de către noi sunt în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la securitatea acestora și asigurând securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

2. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Transilana prelucrează date cu caracter personal cu respectarea principiilor enunțate în art. 5 din RGPD. Astfel, datele cu caracter personal sunt:

2.1.

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;

2.2.

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;

2.3.

adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minim a datelor);

2.4.

exacte; datele inexacte sunt actualizate sau șterse;

2.5.

păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate (limitări legate de stocare);

2.6.

prelucrate într-un mod care asigură securitatea datelor și protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Transilana va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, respectiv:

-

atribuțiile și obligațiile legale;

-

gestiune economico-financiară și administrativă;

-

atribuțiile și obligațiile referitoare la marketing și producție (vânzări, achiziții).

4. Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, Transilana utilizează măsuri de securitate tehnice organizatorice. Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestei politici.

Accesul la datele cu caracter personal se va face doar de către utilizatori autorizați de către Transilana în acest sens, doar în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor.

Utilizatorii vor fi instruiți asupra importanței menținerii confidențialității datelor cu caracter personal, precum și asupra riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Pentru consultarea și luarea la cunoștință a documentelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați următoarele link-uri:

 

Anexa 2 – Informare clienți privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 3 – Informare parteneri privind prelucrarea de date cu caracter personal

Anexa 4 – Informare către acționarii Transilana S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal