INFORMAȚII PENTRU ACȚIONARI

 

 

2024

Raport trimestrial (trim. I 2024)

Raport anual 2023

Politici si practici de remunerare 2024

Raportul auditorului 2023

Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2023 + BVC 2024

Buletin de vot prin corespondenta AGA 2024

Procura speciala de reprezentare AGA 2024

Convocator AGAO 2024

Calendar raportari 2024

 

2023

Raport trimestrial (trim. III 2023)

Comunicat raportare trimestriala (trim. III 2023)

Raport semestrial conform regulamentului ASF

Comunicat raportare semestriala

Raport curent hotarare AGOA

Convocator AGAO 06.07.2023

Buletin de vot prin corespondenta - 06.07.2023

Procura speciala de reprezentare - 06.07.2023

Raport trimestrial (trim. I 2023)

Raport curent AGAO

Raport anual 2022

Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2022

Raportul auditorului 2022

Buget de venituri si cheltuieli 2023

Buletin de vot prin corespondenta

Procura speciala de reprezentare

Convocator AGAO

Calendar financiar 2023

 

2022

Raport ASF 30.09.2022

Comunicat raport ASF 30.09.2022

Raport ASF 30.06.2022

Raport ASF 31.03.2022

Comunicat raport ASF 31.03.2022

Raport anual 2021

Comunicat raport anual

Raport curent AGAO

Informare alegere membru C.A.

Buget de venituri si cheltuieli 2022

Raport CA la 31.12.2021

Buletin de vot prin corespondenta

Procura speciala de reprezentare

Convocator AGAO

Calendar evenimente 2022

 

2021

Raport AGAE - Hotarare 15.12.2021

Raport ASF la 30.09.2021

Comunicat Raport ASF la 30.09.2021

Procura speciala AGEA 15-16.12.2021

Buletin de vot prin corespondenta AGEA 15-16.12.2021

Raport semestrial ASF la 30.06.2021

Comunicat raport semestrial la 30.06.2021

Situatia financiara la 30.06.2021

Raport ASF 31.03.2021

Comunicat raport ASF

Raport anual 2020

Hotarare AGAO

Comunicat AGAO

Politica de remunerare management

Situatie financiara la 31.12.2020

Convocator AGOA

Procura speciala de reprezentare

Buletin de vot prin corespondenta

Raportul CA pentru 2020

Propunere BVC 2021

 

2020

Raport trimestrial la 30.09.2020

Comunicat raport trimestrial la 30.09.2020

Raport semestrial ASF

Situatii financiare la 30.06.2020

Raport Trimestrul I - 2020

Comunicat AGAO - aprilie 2020

Hotarare AGAO din 28.04.2020

Informare

Convocator 28.04.2020

Calendar evenimente 2020 actualizat

Raport convocare AGAO

Proiect hotarare AGAO 28.04.2020

Procura speciala de reprezentare

Buletin de vot prin corespondenta

Propunere BVC 2020

Bilant la 31.12.2019

Raport CA 31.12.2019

Program investitii 2020

 

2019

Calendar evenimente 2019

Raport convocare AGAO 15.04.2019

Proiect hotarare AGAO 15.04.2019

Procura speciala de reprezentare

Buletin de vot prin corespondenta

Program de investitii si propunere BVC 2019

Hotarare AGAO 15.04.2019

Convocare AGAO 08.07.2019

Procura speciala de reprezentare

Buletin de vot prin corespondenta

Raport ASF - Semestrul I - 2019

Raport trimestrial - Trimestrul III - 2019

 

2018

Propunere buget 2018

Hotarare A.G.A.O.

Comunicat de presa

Raport semestrial - S1/2018

Convocator AGAE

Procura speciala AGAE

Raport trimestrial (Trim. III - 2018)

Bilant la 31.12.2018

Raportul Consiliului de administratie la 31.12.2018

Raportul auditorului financiar la 31.12.2018

 

2017

Bilantul la 31.12.2017

Note la Raportul din 31.12.2017

Raportul Consiliului de Administratie

Raportul auditorului financiar